O nás

Certifikácia

Certifikát Autosphere je záznamom o vykonaní kontroly technického a faktického stavu vozidla. Táto kontrola vozidla pozostáva zo súboru vizuálnych a technických prehliadok a to v rozsahu položiek, ktoré sú v certifikáte Autosphere vyslovene uvedené a označené a ktorých účelom je identifikovať prípadné zjavné vady alebo poškodenia vozidla. Kontrola vozidla nezahŕňa vykonanie akýchkoľvek servisných úkonov alebo opravu vozidla. V certifikáte Autosphere sú uvedené zjavné vady alebo poškodenia vozidla a to v rozsahu, ktorý je možné vzhľadom na druh a rozsah kontroly objektívne vyžadovať v rámci odbornej starostlivosti. Na základe certifikátu Autosphere sa neposkytuje žiadna zmluvná záruka za vady vozidla, ktoré sa vyskytnú, prejavia alebo zistia po vykonaní kontroly vozidla.